Books

AuthorBook Title
Issa Shivji na Deus Kibamba, (1999)MWONGOZO WA HAKI ZA ARDHI KWA WANANCHI WA TANZANIA; Uzoefu wa Haki za Ardhi katika Hifadhi ya Ngorongoro
Issa Shivji, (1998)Not Yet Democracy; Reforming land Tenure in Tanzania
NG’WANZA KAMATA, (2008)THE MUTE PLUNDER – BIO RESOURCES AND DISPOSSESSION IN TANZANIA
Ng’wanza Kamata (ed)), 2000 MSUKUMO NA HARAKATI ZA KUBADILI MFUMO WA UMILIKAJI ARDHI TANZANIA
ISSA SHIVJI & WILBERT KAPINGA (1998)MAASAI RIGHTS IN NGORONGORO
Issa Shivji & Wilbert Kapinga (1998) HAKIA ZA WAMASAI WAISHIO KATIKA HIFADHI YA NGORONGORO. By Issa Shivji & Wilbert Kapinga